Top
Begin typing your search above and press return to search.

চাকৰি

এন আই এ-ত ডাটা এণ্ট্ৰী অপাৰেটৰৰ প্ৰয়োজন

এন আই এ-ত ডাটা এণ্ট্ৰী অপাৰেটৰৰ প্ৰয়োজন

ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা( এন আই এ)-ই ডাটা এণ্ট্ৰী অপাৰেটৰ নিযুক্তিৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছে।