Tag - ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ

শীৰ্ষ বাতৰি

অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ

ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ হৈ অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব লগিয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ তালিকা মংগলবাৰে কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰে । লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাব ষ্টাৰ...