Tag - সুৱনশিৰি জলবিদ্যু

শীৰ্ষ বাতৰি

নামনি সুৱনশিৰি জলবিদ্যুত প্ৰকল্পৰ কাম বন্ধ কৰাৰ দাবীত আছুৰ লক্ষিমপুৰ শাখাৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট

  ৫ জুনত ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ মজিয়াত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল প্ৰাক্তন ব্ৰিগেডিয়াৰ ডঃ বি ডি মিশ্ৰয়ে নামনি সুৱনশিৰি জলবিদ্যুত প্ৰকল্পক সমৰ্থন কৰি কৰা বিতৰ্কিত...