Top
Begin typing your search above and press return to search.

You Searched For "APSC"

এ পি এছ চিক অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষা পতাৰ অনুৰোধ অসম চৰকাৰৰ

এ পি এছ চিক অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষা পতাৰ অনুৰোধ অসম চৰকাৰৰ

আদালতত এটা গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ১৩৮টা পদত নিযুক্তিৰ বাবে আয়োগে মৌখিক সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই।