Begin typing your search above and press return to search.

You Searched For "Dibrugarh" - Page 2

অসমত আৰু ৪ জন কৰনা ৰোগীৰ মৃত্যুঃ মুঠ মৃতকৰ সংখ্যা ৯৮লৈ বৃদ্ধি

অসমত আৰু ৪ জন ক'ৰ'না ৰোগীৰ মৃত্যুঃ মুঠ মৃতকৰ সংখ্যা ৯৮লৈ বৃদ্ধি

মন্ত্ৰী শৰ্মাই এই সম্পৰ্কত এটা টুইটত কয় যে হোজাই, কামৰূপ মহানগৰ, যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ত চাৰিজন ক'ৰ'না ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে।