Begin typing your search above and press return to search.

প্ৰসাৰ ভাৰতীৰ নিযুক্তি ২০২১, পৰামৰ্শদাতাৰ পদখালী

চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলে তলত নিৰ্ধাৰিত পদ, বয়সৰ সীমা, দৰমহা, অৰ্হতা আদিৰ সকলো চাকৰিৰ বিৱৰণ পৰীক্ষা কৰিব পাৰে:

প্ৰসাৰ ভাৰতীৰ নিযুক্তি ২০২১, পৰামৰ্শদাতাৰ পদখালী

RaktimBy : Raktim

  |  20 Aug 2021 1:05 PM GMT


প্ৰসাৰ ভাৰতীয়ে শেহতীয়াকৈ এজন পৰামৰ্শদাতাৰ খালী পদৰ নিযুক্তিৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছে। চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলে তলত নিৰ্ধাৰিত পদ, বয়সৰ সীমা, দৰমহা, অৰ্হতা আদিৰ সকলো চাকৰিৰ বিৱৰণ পৰীক্ষা কৰিব পাৰে:

পদৰ নাম- কনচাল্টেণ্ট ।

খালি পদ-১ টা ।

দৰমহা-ভাৰতত নিয়ম অনুসৰি দৰমহা ।

আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ- ১৩/০৯/২০২১

বয়স-৬২ বছৰ ।

যোগ্যতা-প্ৰাৰ্থীজন প্ৰসাৰ ভাৰতীৰ চৰকাৰী অধিসূচনা অনুসৰি যোগ্য হ'ব লাগিব ।

আবেদন প্ৰক্ৰিয়া-আগ্ৰহী আৰু সকলো যোগ্যতাপূৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্ধাৰিত আবেদন পত্ৰৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰে। আবেদনকাৰীয়ে প্ৰাসঙ্গিক নথিপত্ৰৰ সৈতে উপ সঞ্চালক (টিএম এণ্ড এছ.ও.), প্ৰসাৰ ভাৰতী সচিবালয়, ৭ মহলা, প্ৰসাৰ ভাৰতী হাউচ, টাৱাৰ চি, কোপাৰনিকছ মাৰ্গ, নতুন দিল্লী-১১০০০১ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব।

Next Story
চাকৰি