Begin typing your search above and press return to search.

ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত অভিযন্তা নিযুক্তি

ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে অভিযন্তা(অগ্নিনিৰ্বাপন) নিযুক্তিৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছে।

ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত অভিযন্তা নিযুক্তি

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  15 Jun 2021 1:31 PM GMT

খালী পদৰ সংখ্যাঃ ১৬টা।

দৰমহাঃ মাহিলী ২৩,৭০০ টকাৰ পৰা ৪২,০২০টকা।

বয়সৰ সীমাঃ সৰ্বোচ্চ ৪০ বছৰ।

আবেদন দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়াঃ অনলাইন।

আবেদন গ্ৰহণৰ শেষ তাৰিখঃ ২৮-০৬-২০২১।

আবেদনৰ মাচুলঃ সাধাৰণ শ্ৰেণী, অবিচি আৰু আৰ্থিকভাবে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে ৭৫০টকা। এছ চি-এছ টিৰ মাচুল নাই।

চাকৰিৰ প্ৰকৃতিঃ নিয়মীয়া।

শিক্ষাগত অৰ্হতাঃ প্ৰাৰ্থী ৰাষ্ট্ৰীয় অগ্নিনিৰ্বাপন সেৱা কলেজ, নাগপুৰৰ পৰা বি ই (অগ্নিনিৰ্বাপন) হব লাগিব। অথবা সুৰক্ষা আৰু অঘ্নিনিৰ্বাপন ইঞ্জিনীয়াৰিঙৰ বি ই বা সুৰক্ষা আৰু অঘ্নিনিৰ্বাপন ইঞ্জিনীয়াৰিঙৰ বি টেক হব লাগিব। নাইবা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বি এছ চি(অগ্নিনিৰ্বাপন) হব লাগিব। অথবা Institute of Fire Engineers (India/UK)ৰ পৰা স্নাতক হব লাগিব।

সবিশেষ জানিবলৈ ইয়াত ক্লিক কৰক।

Next Story
চাকৰি