Begin typing your search above and press return to search.

ৰাকেশ পালৰ বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰিব

ৰাকেশ পালৰ বহিৰ্ভূত  সম্পত্তিৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰিব

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  9 May 2019 7:45 AM GMT

১৫ মেত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাকেশ পালৰ বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ প্ৰসংগত ৰায় প্ৰদান কৰিব । ৰাকেশ পালৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি প্ৰসংগত গোচৰ চলোৱাৰ অনুমতি বিচাৰি CBI য়ে আবেদন কৰে । অসম লোকসেৱা আয়োগক চাকৰিৰ বজাৰলৈ পৰ্যবসিত কৰা প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰাকেশ পালৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ ওপৰত অনুসন্ধান কৰিবলৈ আবেদন কৰে CBI য়ে । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ১৫ মেত শুনানিৰ ৰায় প্ৰদান কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ।

শেহতীয়াকৈ CBI য়ে ৰাকেশ পালৰ বাজেয়াপ্ত কৰা সম্পত্তিৰ ওপৰত প্ৰাৰম্ভিক ৰিপোৰ্ট গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক দাখিল কৰে। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰাকেশ পালৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত তদন্ত কৰিছিল CBI য়ে ।

অন্য খবৰৰ বাবে পঢ়ক :ৰাজ্যিক বাতৰি

Next Story
চাকৰি