Tag - Women’s World Boxing Championships

শীৰ্ষ বাতৰি

মেৰী কম,যমুনা বড়ো আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত সফলতা

আকৌ মেৰী কমৰ আন এক সফলতা ৷বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়ন শ্বিপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰবেশ কৰিছে অপ্ৰতিৰোধ্য মেৰী কমে ৷ইতিমধ্যে বিশ্ব মহিলা বক্সিঙত মেৰী কমৰ অষ্টমটো পদক...

খেলৰ পৃথিৱী শীৰ্ষ বাতৰি

বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়ন শ্বিপৰ ৰিঙত অসমৰ যমুনা বড়ো

বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়ন শ্বিপৰ ৰিঙত অসমৰ যমুনা বড়ো। অসমবাসীৰ কাৰণে সুখবৰ ৷ এইবাৰ অসম কন্যা যমুনা বড়োৱে মহিলাৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন শ্বিপত অংশ গ্ৰহণ  কৰিব ৷ৰাছিয়াত চলি...