Top
undefined
Begin typing your search above and press return to search.

শীৰ্ষ বাতৰি - Page 76

ৰাজ্যত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সন্দৰ্ভত ৰান্ধনি আৰু সহায়িকাসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ৰাজ্যত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সন্দৰ্ভত ৰান্ধনি আৰু সহায়িকাসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ৰাজ্যত সম্প্ৰতি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাৰণে ৰান্ধনি আৰু সহায়িকাসকলৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ৷ ইফালে,মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাৰণে কৰা প্ৰতিবাদৰ কাৰণে বিশেষকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত। কাৰণ,অধিক...