Top
Begin typing your search above and press return to search.

You Searched For "Russia"

ৰাছিয়াত কৰনা ভাইৰাছৰ প্ৰথমটো ভেকচিনঃ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ ঘোষণা

ৰাছিয়াত ক'ৰ'না ভাইৰাছৰ প্ৰথমটো ভেকচিনঃ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ ঘোষণা

পুটিনে এই দাবী কৰি সংবাদ মাধ্যমক কয় যে তেওঁৰ দেশৰ বিজ্ঞানীসকলে উদ্ভাৱন কৰা এই ভেকচিনৰ ক্ৰিয়া দীৰ্ঘস্থায়ী হয়।