Begin typing your search above and press return to search.

You Searched For "Northeast"

কৱিড-১৯ প্ৰভাৱিত উত্তৰ-পূবৰ ১২ জিলাৰ প্ৰশাসনক প্ৰশংসা নিটি আয়োগৰ

ক'ৱিড-১৯ প্ৰভাৱিত উত্তৰ-পূবৰ ১২ জিলাৰ প্ৰশাসনক প্ৰশংসা নিটি আয়োগৰ

ক'ৱিড-১৯ প্ৰভাৱিত উত্তৰ-পূবৰ ১২ জিলাৰ প্ৰশাসনক প্ৰশংসা নিটি আয়োগৰ।‌ সোমবাৰে নিটি আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া (চি ই অ) অমিতাভ কান্তে কয় যে ভাৰতৰ ১২২ খন উন্নতিকামী (এস্পিৰেচনেল) জিলা, য়িসমূহত...