Begin typing your search above and press return to search.

You Searched For "Government of Assam"

দুৰ্গাপূজাৰ পূৰ্বে চাহ শ্ৰমিকক বোনাচ আদায়ৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্য চৰকাৰৰ

দুৰ্গাপূজাৰ পূৰ্বে চাহ শ্ৰমিকক বোনাচ আদায়ৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্য চৰকাৰৰ

বোনাচ আদায় আইন (২০১৫ৰ সংশোধনী)অনুসৰি শ্ৰমিকক বাৰ্ষিক আয়ৰ ন্যূনতম ৮.৩৩ শতাংশৰ পৰা সৰ্বোচ্চ ২০শতাংশ বোনাচ আদায় দিব লাগে ৷