Begin typing your search above and press return to search.

You Searched For "tender notice"

সাতটা কামৰ বাবে গড়কাপ্টানী ওদালগুৰিৰ নিবিদা আহ্বান

সাতটা কামৰ বাবে গড়কাপ্টানী ওদালগুৰিৰ নিবিদা আহ্বান

অসমৰ ৰাজ্যপালৰ হৈ গড়কাপ্টানী বিভাগৰ ওদালগুৰিৰ আৰ এণ্ড বি সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাই অসমৰ গড়কাপ্টানী(গৃহ) বিভাগত অনুমোদিত আৰু ব টি চিৰ পঞ্জীয়নভুক্ত প্ৰথম শ্ৰেণী( এ, বি , চি)-ৰ পৰা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ...